Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Myndigheternas jämställdhetsarbete ska utvärderas

Publicerad

Statskontoret får nu i uppdrag att utvärdera arbetet med jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) och det stöd myndigheterna har kunnat ta del av för att utveckla jämställdhetsarbetet.

Jämställdhetsintegrering kräver ett långsiktigt utvecklings- och förändringsarbete och innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska finnas med och beaktas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla processer.

– Jämställdhetsintegreringen finns till för att både öka jämställdheten och kvalitén i all statlig verksamhet. Genom tidigare uppdrag kopplade till jämställdhetsintegrering har vi kunnat se att statliga resurser i vissa fall har fördelats ojämställt, och att vissa verksamheter fattat beslut utifrån stereotypa föreställningar kring kön. Därför är det viktigt att arbetet med jämställdhetsintegrering fortsätter, och utvärderingen kan ge oss ett bra underlag för det framtida arbetet, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér.

JiM är ett utvecklingsprogram som syftar till att stärka och vidareutveckla statliga myndigheters arbete med jämställdhetsintegrering. Målet är att deltagande myndigheters verksamhet ska utvecklas så att den ännu bättre bidrar till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen.

Genom regeringens utvecklingsprogram för JiM har 59 myndigheter och en organisation fått möjlighet att starta eller utveckla detta arbete med stöd av Nationella sekretariatet för genusforskning. Programmet har pågått sedan 2013 och avslutas i december 2018. Från och med januari 2018 tar den nya Jämställdhetsmyndigheten över arbetet med att stödja JiM-myndigheterna. Statskontorets utvärdering kommer fungera som ett underlag för såväl Jämställdhetsmyndigheten att utforma stöd till framtida jämställdhetsarbete som inför liknande satsningar inom andra politiska områden.

Statskontorets ska presentera en delrapport senast den 29 juni 2018 och en slutrapport senast den 30 september 2019.

Presskontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00