Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-

Nationellt utbildningsmaterial om demens revideras

Svenskt Demenscentrum har ansökt om 910 000 kronor från regeringen för att revidera sitt utbildningsmaterial Demens ABC och Demens Plus om demens, en ansökan som nu beviljats.

Utbildningsmaterialet bygger på Socialstyrelsens riktlinjer om demens vilka nyligen reviderats. Det innebär att utbildningsmaterialet också måste ändras.

Demens ABC och Demens Plus

Svenskt Demenscentrum fick 2009 ekonomiskt stöd av regeringen för att ta fram ett utbildningsmaterial om demens riktat till personal inom vård och omsorg, anhöriga samt till studerande på vård och omsorgsutbildningarna.
Utbildningsmaterialet Demens ABC och Demens Plus togs då fram.

Syftet med utbildningarna är bland annat att sprida kunskap och erfarenhet om demens och hur man kan minimera användningen av lugnande läkemedel och tvingande skyddsåtgärder. Sedan 2009 har över 155 000 användare genomfört utbildningen.

Kontakt

Sami Mashial
Tf. Pressekreterare hos barn-, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00