Nya satsningar för fri- och rättvis handel

Konsumentminister Per Bolund har idag som ett led i arbetet för att Sverige ska vara ett föregångsland för fri och rättvis handel presenterat en satsning som handlar om bättre information om produktionsvillkor i andra länder.

 - Sverige ska vara ett föregångsland för fri och rättvis handel, ett steg i det är att göra det lättare för oss konsumenter att få bra information om produkter vi köper. Därför planeras ett gemensamt uppdrag till Konsumentverket och Upphandlingsmyndigheten att främja tillförlitlig information om produktionsvillkor i andra länder, säger Per Bolund.

Konsumentverket och Upphandlingsmyndigheten föreslås i budgetpropostionen för 2018 få 1 miljon kronor vardera per år 2018-2020 för att genomföra uppdraget. Konsumentverket föreslås också fördela 4 miljoner kronor till civila samhällets informationsarbete.

- Vi fattar beslut som konsumenter varje dag, till exempel när vi köper kläder eller mat, där våra beslut också påverkar utvecklingen. Det civila samhället har en stor roll för att sprida kunskap och information till konsumenter och vi satsar därför medel som kommer fördelas via Konsumentverket till organisationer som är verksamma på konsumentområdet, säger Per Bolund.

Regeringens budgetproposition bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

Bakgrund: Regeringens arbete för fri- och rättvis handel
Regeringen har i flera sammanhang uttalat ambitionen att Sverige ska vara ett föregångsland för fri och rättvis handel. Arbetet har bland annat nära beröringspunkter med regeringens strategi för hållbar konsumtion och arbetet som rör Agenda 2030 (bl.a. mål 8 om anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt och mål 12 om hållbar konsumtion och produktion). 

Kontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Frida Hagström
Politiskt sakkunnig hos finansmarknads- och konsumentminister hos Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00