Ardalan Shekarabi har bytt ansvarsområde, civilminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ökad och breddad användning av e-legitimationer

Publicerad

Idag gav regeringen E-legitimationsnämnden i uppdrag att verka för en ökad och breddad användning av elektronisk identifiering i offentlig sektors digitala tjänster. Nämnden ska ta fram åtgärder för att stödja, förbättra och samordna den information om e-legitimering och e-underskrift som riktas till användare.

- E-legitimationer är en grundläggande förutsättning för digitalisering. Den offentliga sektorn är beroende av att det finns e-legitimationer som är enkla och säkra, säger civilminister Ardalan Shekarabi. Vi vill att fler ska använda e-legitimationer och att alla lösningar som kvalitetsgranskats och godkänts av E-legitimationsnämnden erbjuds som inloggning i offentlig sektors digitala tjänster. Uppdraget till E-legitimationsnämnden att arbeta med informationsinsatser är en del i detta arbete.

Uppdraget ska utföras i samarbete med eSamverkansprogrammet vid Pensionsmyndigheten och ska redovisas senast den 30 juni 2018.

E-legitimationsnämnden är en myndighet under regeringen med uppdraget att samordna och stödja offentlig sektors behov av e-legitimationer. Svensk e-legitimation är statens kvalitetsmärke för e-legitimationer. Kvalitetsmärket visar att en e-legitimation är kontrollerad och godkänd av E-legitimationsnämnden.

Kontakt

Matilda Glas
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00