Per Bolund i Glasgow om svenska mått på välstånd

Den 20-21 oktober besöker biträdande finansminister Per Bolund Storbritannien för att delta vid en internationell konferens om inkluderande tillväxt, som arrangeras i Glasgow av den skotska regeringen. Där kommer han bland annat att prata om de nya mått på välstånd, som regeringen presenterat tidigare i år. Under resan gör Bolund även lokala besök i Stirling och Edinburgh.

- Det är glädjande att Sverige uppmärksammas för att vi jobbar med nya välståndsmått. Ramverket Nya mått på välstånd är ett viktigt verktyg för att följa utvecklingen av människors livskvalitet och ekonomins långsiktiga hållbarhet, säger Per Bolund.

Konferensen fokuserar på diskussion och erfarenhetsutbyte från arbete med inkluderande tillväxt och hållbarhetsarbete i olika länder.

- Det finns sedan tidigare ett stort internationellt intresse för svensk politik och det hållbarhetsarbete som regeringen driver. I fjol presenterade vi skattesänkningar för reparationstjänster för att främja hållbar konsumtion, som fick ett enormt internationellt medialt genomslag.

I den ekonomiska vårpropositionen tidigare i år presenterade regeringen för första gången Nya mått på välstånd som ska användas för att komplettera BNP. Det är ett ramverk med femton mått på välstånd som belyser ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter av livskvalitet.

Kontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00