Alice Bah Kuhnke har entledigats, Kultur- och demokratiminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Pressinbjudan: Bah Kuhnke tar emot public service-kommitténs förslag om finansiering av public service

Publicerad

Måndagen den 16 oktober tar kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke emot den parlamentariska public service-kommitténs delbetänkande om ett nytt finansieringssystem för radio och tv i allmänhetens tjänst.

Tid:
Plats: Lilla Pressrummet, Rosenbad

Presslegitimation krävs. Anmälan sker till Matilda Häggblom. Varmt välkomna!

Den parlamentariska public service-kommittén

Den parlamentariska public service-kommittén tillsattes i februari 2017. Kommitténs uppdrag är bland annat att föreslå ett långsiktigt hållbart och solidariskt finansieringssystem för radio och tv i allmänhetens tjänst. Kommittén ska även föreslå hur en ändamålsenlig reglering av radio och tv i allmänhetens tjänst i ett nytt medielandskap kan utformas på kort och lång sikt. Förslagen ska i alla delar syfta till att upprätthålla programföretagens integritet och oberoende. Kommittén består av ledamöter från samtliga riksdagspartier. Ordförande är Sture Nordh.

Presskontakt

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00
Matilda Häggblom
Presskommunikatör, Kulturdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00