Pressträff: Socialministern tar emot Nya apoteksmarknadsutredningens andra delbetänkande

Måndagen den 9 oktober tar socialminister Annika Strandhäll emot den del av Nya apoteksmarknadsutredningens uppdrag som berör apotekens prissättning av läkemedel utanför läkemedelsförmånerna.

Tid:
Plats: Lilla Pressrummet, Rosenbad

Presslegition krävs.

Bakgrund
Under senare år har det skett en utveckling mot ökad försäljning av receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna.

För receptbelagda läkemedel utanför förmånerna är varken läkemedelstillverkarens eller apotekens priser reglerade. Det innebär att det kan vara olika priser på ett och samma läkemedel beroende på vilket apotek patienten går till. Detta gör att patienten kan få betala onödigt mycket för sin läkemedelsbehandling.

Enligt de direktiv som gäller för Nya apoteksmarknadsutredningen ska ett delbetänkande som behandlar frågan om en reglering av apotekens handelsmarginal för receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna redovisas senast den 15 oktober 2017. Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den senast den 15 juni 2018.

Anmälan till pressträffen sker till presskommunikatör Hanna Strandberg, e-post hanna.strandberg@regeringskansliet.se eller telefon 072-500 49 96.

Kontakt

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00