Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Regeringen beslutar om länstal för 2018

Publicerad

Regeringen har beslutat att 15 200 nyanlända under 2018 ska omfattas av anvisning i enlighet med den bosättningslag som trädde i kraft 2016. Det totala antalet personer som ska tas emot i kommunerna minskar nästa år vilket innebär att antalet som anvisas för bosättning blir färre jämfört med 2017.

För att förbättra nyanländas etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet trädde bosättningslagen i kraft den 1 mars 2016. Syftet med lagen är att nyanlända snabbare ska tas emot för bosättning i en kommun och kunna påbörja sin etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet. Lagen innebär att alla kommuner i Sverige, utan undantag, behöver planera för att kunna ta emot nyanlända för bosättning.

Genom bosättningslagen fördelas ansvaret för mottagandet utifrån kommunernas arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek och övrigt mottagande av nyanlända i kommunen. Det lägger grund för en bättre etablering. Det ger också bättre planeringsförutsättningar för kommunerna.

- Bosättningslagen är en viktig strukturell förändring. Tidigare har det saknats verktyg för att styra mottagandet efter var nyanlända har förutsättningar att snabbt komma i arbete. Människor ska bosätta sig där förutsättningarna för etablering är de bästa och alla kommuner ska vara med och ta ansvar, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

Antalet nyanlända som ska tas emot i kommunerna minskar 2018, vilket innebär att de så kallade länstalen sänks jämfört med 2017. Vid fördelningen av mottagandet mellan länen har kommunernas mottagande av nyanlända som bosätter sig på egen hand och ensamkommande barn fått större genomslag jämfört med tidigare år. Detta innebär att län med kommuner som har ett stort övrigt mottagande får ett lägre länstal än vad de annars skulle ha fått.

- Det är nödvändigt att alla kommuner fullt ut tar sitt ansvar och tar emot de nyanlända som anvisats till kommunen. Det är viktigt att kommuner som tar ett stort samlat ansvar för nyanlända får färre anvisade, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

Presskontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Prenumerera på nyheter

Vill du ha aktuell information direkt till din e-post?