Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet, Regeringen

Regeringen beslutar om nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet

Publicerad

Sverige ska vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter. Utbildningspolitiken har en viktig roll att spela för att nå denna ambition. Regeringen har därför tagit fram en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet.

Regeringens övergripande mål för strategin är att det svenska skolväsendet ska vara ledande i att ta vara på de möjligheter som digitaliseringen av samhället medför. Barn och elever ska uppnå en hög digital kompetens, och kunskapsutvecklingen och likvärdigheten ska stärkas.

- För att kunna förändra världen måste man förstå världen. Alla elever ska från skolan få med sig kunskap om digitalisering och hur den påverkar demokrati och arbetsliv. Lärare ska ha kunskap och mandat att avgöra när och hur digitala verktyg ska användas för att stärka lärandet, och när de inte ska användas. Detta handlar digitaliseringsstrategin om. Vi bryter det ensidiga fokuset på vilken teknik som ska användas, för att i stället fokusera på de kunskaper eleverna behöver samt förutsättningarna för lärare och rektorer att tillvarata både digitaliseringens möjligheter och hantera dess utmaningar, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

- Skolan lägger grunden för arbete, vidare studier och ett liv som aktiva medborgare i ett demokratiskt samhälle. För att nå detta krävs att skolan också rustar elever med digital kompetens, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

- Digital kompetens är en nödvändighet och något som alla elever måste få möjlighet att utveckla. Digitala kanaler är det naturliga sättet att lära, kommunicera och uttrycka sig på för unga människor och det ska även kunna användas i det formella lärandet i skolan. Jag är glad över att SKL, i tätt samarbete med regeringen, får leda arbetet med att bryta ner strategins mål i initiativ och aktiviteter till en verkningsfull handlingsplan, säger Vesna Jovic, VD för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Digitaliseringsstrategin innehåller tre fokusområden för åtgärder som sammantaget ska leda till att det övergripande målet uppnås. Varje fokusområde innefattar ett huvudmål och flera delmål som ska uppnås till 2022. Dessa områden är digital kompetens för alla i skolväsendet, likvärdig tillgång och användning, samt forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter. Regeringen kommer tillsammans med SKL att bryta ned strategins delmål till initiativ och aktiviteter.

Presskontakt

Pasel Assalum
Politiskt sakkunnig hos Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Helena Paues
Pressekreterare hos Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister
Telefon (växel) 08-405 10 00