Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen förenklar offentligt stöd till regionala flygplatser

Publicerad

(Uppdaterad version) De regionala icke-statliga flygplatserna har en viktig roll att spela i transportsystemet för att uppnå en god tillgänglighet i hela landet. Regeringen förenklar nu reglerna för att kunna betala ut offentliga stöd till driften av de icke-statliga flygplatserna.

Flyget har stor betydelse för jobben och tillgängligheten i hela Sverige och för att tillgodose behovet av långväga resor, samtidigt som det är en utmaning för klimatet. Offentliga bidrag till icke-statliga flygplatser är betydelsefulla för finansieringen av driften vid dessa flygplatser. Därför ändrar regeringen nu i de förordningar som reglerar utbetalningarna av statligt driftstöd till icke-statliga flygplatser. De nya reglerna, som träder ikraft den 1 januari 2018, bygger på ett beslut som EU-kommissionen tog i våras och innebär att det blir möjligt för det offentliga att täcka förlusterna för alla flygplatser som har mindre än 200 000 passagerare om året.

– Det är av hög prioritet för regeringen att de icke-statliga flygplatserna ges stabila, enkla och förutsägbara förutsättningar att finansiera sin verksamhet. God tillgänglighet i hela landet främjar besöksnäringen som är en viktig del av svenskt näringsliv, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Förtydligande

För flygplatser med fler än 200.000 passagerare per år finns fortfarande möjlighet att tillämpa nuvarande s.k. SGEI-regler, dvs. regler om tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. De aktuella icke-statliga flygplatser som har över 200.000 passagerare per år är Sundsvall, Skellefteå och Kalmar. De flygplatserna har redan tidigare fått sina offentliga driftstöd godkända av EU-kommissionen.

Presskontakt

Maria Soläng
Tf. pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00

Prenumerera på Näringsdepartementets nyheter