Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Regeringen ger Försvarsmakten i uppdrag att delta i brittiskledd snabbinsatsstyrka

Publicerad

Regeringen fattade den 5 oktober beslut om att ge Försvarsmakten i uppdrag att delta i brittiskledda Joint Expeditionary Force (JEF). Sverige anslöt sig till det multilaterala samarbetet tillsammans med Finland vid en ceremoni på Karlberg den 30 juni i år.

JEF är ett brittiskt ramverk för en snabbinsatsstyrka som inkluderar ett samarbete med en mindre grupp länder, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Sverige och Storbritannien. Snabbinsatsstyrkans syfte är att bidra till säkerhet i vår del av Europa och samtidigt medverka till fred och stabilitet genom internationell krishantering i insatser ledda av till exempel FN, EU och Nato. Beslut om svenskt deltagande i en insats med förband eller förmågor fattas av regeringen.

- Det är regeringens uppfattning att utmaningar mot den europeiska säkerhetsordningen ska bemötas genom samarbete och gemensamt agerande. JEF kommer att vara ett komplement till de övriga samarbeten som Sverige har med andra länder med fokus både på vårt närområde och på en bredare global agenda. Ett deltagande kommer också att förstärka den militära förmågan, säger försvarsminister Peter Hultqvist.