Regeringen har utsett ny ordförande för Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten (SIUN)

Regeringen har vid regeringssammanträdet den 12 oktober beslutat att utse lagman Caroline Hindmarsh till ny ordförande i Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten.

Förordnandet gäller från och med den 1 november 2017 till och med den 31 oktober 2021.

Kontakt

Marinette Nyh Radebo
Pressekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist
Telefon 08-405 25 15
Mobil 072-238 77 44
e-post till Marinette Nyh Radebo