Regeringen nominerar Eva Lindström till Europeiska revisionsrätten

Regeringen har idag beslutat att nominera Eva Lindström till ny ledamot i Europeiska revisionsrätten från och med 1 mars 2018. Det är första gången Sverige nominerar en kvinna till denna post.

- Arbetet att använda våra resurser effektivt och bekämpa bedrägerier måste föras både nationellt och internationellt. Sverige ska vara en aktiv del i EU:s revisionsarbete och det är därför vi nominerat en mycket meriterad och klok person till uppdraget, säger finansminister Magdalena Andersson.

Eva Lindström är idag statssekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Hon har tidigare bland annat varit riksrevisor samt budgetchef i Finansdepartementet.
Svensk ledamot i Europeiska revisionsrätten är för närvarande HG Wessberg. Wessbergs mandat som ledamot upphör den 28 februari 2018.

Efter nomineringen ska ledamöterna höras av Europaparlamentet. Beslutet om vilka ledamöter som utses förväntas fattas av Ministerrådet i januari nästa år och den 1 mars tillträder den nya ledamoten sin nya tjänst.

 

Kontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-296 46 38
e-post till Isabel Lundin, via registrator
Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-544 28 66
e-post till Gösta Brunnander, via registrator