Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen satsar ytterligare på Agenda 2030 genom stärkt kapacitet i partnerländerna

Publicerad · Uppdaterad

Regeringen har i dag fattat beslut om anvisningar till Sida och Svenska Institutet att ta fram underlag till en ny strategi för kapacitetsutveckling som stödjer hållbar utveckling och genomförande av Agenda 2030, samt utveckling och breddning av den svenska resursbasen 2018-2022.

– För att Agenda 2030 och de globala målen ska kunna uppnås behöver institutioner och organisationer stärkas i hela världen. Det är nödvändigt för att minska fattigdomen, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Sverige har som stor bidragsgivare betydande kunskap och kompetens att bidra med i det internationella utvecklingssamarbetet.

– Det svenska utvecklingssamarbetet har ett stort engagemang och en stark folklig förankring. Dessa erfarenheter och nätverk ska tas till vara samtidigt som vi behöver nå nya aktörer, säger Isabella Lövin.

Den nya strategin ska stärka sambandet till den nya globala dagordningen inom utveckling och fokusera på följande områden:

  • Kapacitetsutveckling med fokus på att stärka institutioner och aktörer som stödjer hållbar utveckling och genomförandet av Agenda 2030.
  • Samverkan, partnerskap och kommunikation genom bredd av aktörer.
  • Utveckling av metoder och arbetsformer, inklusive främjande av innovativa lösningar och flexibla insatser.
  • Stärkande och breddning av den svenska resursbasen

Regeringen avser att öka finansieringen inom detta område under strategiperioden.

Genom FN:s Agenda 2030 har världens länder åtagit sig att till år 2030 uppnå en hållbar utveckling i världen. Regeringen är en aktiv aktör och Sverige har höga ambitioner för genomförandet av Agenda 2030 – både på hemmaplan och när det gäller att bidra till det globala genomförandet av agendan. Agendan och de 17 globala målen ligger i stora delar i linje med de mål som regering och riksdag redan tidigare fastställt inom olika politikområden. Sveriges politik för global utveckling är ett viktigt verktyg i detta arbete.

Kontakt

Katarina Hellström
Politiskt sakkunnig hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin
Telefon 08-405 10 00
Mobil 070-542 14 28
e-post till Katarina Hellström