Regeringen utser överdirektör för Migrationsverket

Regeringen har utsett Inga Thoresson-Hallgren till överdirektör på Migrationsverket. Överdirektören utgör en viktig pusselbit i arbetet med att stärka Migrationsverkets förutsättningar för en effektiv intern styrning. Thoresson-Hallgren kommer också utgöra ett värdefullt stöd till generaldirektören i arbetet med att få en ny organisation på plats.

– Inga Thoresson-Hallgren kommer att bidra med ledarskap och stor erfarenhet i hennes kommande arbete som överdirektör för Migrationsverket. Jag är säker på att hon tillsammans med generaldirektören kommer att öka effektiviteten i den interna styrningen och leda myndigheten på ett bra sätt, säger migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon.

Utmanande omställningsarbete väntar på Migrationsverket

Migrationsverket har varit under stor press sedan hösten 2015 med anledning av det stora antalet asylsökande som då kom till Sverige. På kort tid har myndigheten kraftigt expanderat sin verksamhet och nu minskar den i takt med att antalet asylsökande går ned. Utmaningarna för myndigheten är fortsatt stora och ett omställningsarbete med krav på effektiviseringar ska genomföras.

I början av nästa år kommer det att finnas en ny organisation på plats under ledning av generaldirektören och den nya överdirektören. Därmed finns goda förutsättningar att åstadkomma effektivare arbetssätt och bättre möjlighet att hantera framtida variationer i antalet asylsökande.

Inga Thoresson-Hallgren

Inga Thoresson-Hallgren kommer närmast från Regeringskansliet som avdelningschef vid Näringsdepartementet. Hon har utöver en gedigen kunskap om och erfarenhet från statsförvaltningen även mångårig erfarenheter från näringslivet. Thoresson-Hallgrens bredd och kompetens kommer att vara en stor tillgång i hennes kommande roll på Migrationsverket.

Inga Thoresson-Hallgren tillträder sin tjänst som överdirektör den 1 januari 2018.

Kontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon
Telefon 08-405 42 02
Mobil 072-543 84 89
e-post till Joanna Abrahamsson