Robotarna tar över näringsministerns liv för en dag

På torsdag besöker närings- och innovationsministern Västerås där han kommer att tala på en automationsmässa. I samband med mässan träffar Mikael Damberg företagare på Robotdalen. Fokus för besöket är robotbaserad automation för små- och medelstora företag.

Program


13.50 Anförande på automationsmässa
Plats: Aros Kongress Center, Västerås

14.30 Besök vid Robotdalen
Adress: Kopparbergsvägen 10, Västerås

För mer information eller intervjuförfrågningar kontakta pressekreterare Daniel Ferreira.

Kontakt

Daniel Ferreira
Pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-1355692
e-post till Daniel Ferreira

Vad gör regeringen för industrin?

Regeringens nyindustrialiseringsstrategi - Smart Industri - är ett viktigt steg i arbetet med att dra nytta av det fönster för nyindustrialisering som nu finns. Sverige ska vara världsledande inom modern och hållbar industriell produktion. Handlingsplanen genomförs nu av regeringen och kommer att uppdateras med fler versioner. 43 av 45 åtgärder för att stärka svensk industris konkurrenskraft är avprickade.

Prenumerera på Näringsdepartementets nyheter

Mikael Damberg på sociala medier