Skilda världar: reproduktiv hälsa och rättigheter i en tid av ojämlikhet

Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, Natalia Kanem, exekutivdirektör för FN:s befolkningsfond UNFPA, och Hans Linde förbundsordförande RFSU lanserar rapporten "Worlds Apart: Sexual and Reproductive Health and Rights in an Age of Inequality" för gymnasieelever på International School of the Stockholm region (ISSR) den 18 oktober kl.09.30-10.30. Modererar gör Petra Hallebrant, generalsekreterare på Svenska FN-förbundet. Media inviteras att delta vid lanseringen. Lanseringen kommer att hållas på engelska.

Ojämlikhet blockerar vägen till den värld vi vill ha. Den orsakar att utveckling förbättrar levnadsvillkoren för vissa men inte för alla. Ojämlikhet leder till social och geografisk uppdelning av privilegier. När världens länder gick samman 2015 för att lägga gemensam kurs mot global hållbar utveckling de närmaste 15 åren åtog de sig att utrota fattigdom och hunger överallt, att bekämpa ojämlikhet inom och mellan länder och att bygga inkluderande samhällen som inte lämnar någon bakom sig.

Om vi inte arbetar aktivt mot ojämlikheter inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter kommer världen inte att uppnå målen för hållbar utveckling. Begränsad tillgång till preventivmedel innebär årligen 89 miljoner oavsiktliga graviditeter och 48 miljoner aborter i utvecklingsländer. Oönskade graviditeter skadar inte bara kvinnors hälsa, utan begränsar också deras förmåga att få ett betalt arbete utanför hemmet. Endast ungefär hälften av världens kvinnor har betalda jobb, och tre av fem kvinnor världen över har inte tillgång till mammaledighet. Att kvinnor själva kan bestämma över sin egen kropp och reproduktion är inte bara en fundamental mänsklig rättighet utan också en grundsten för fattigdomsbekämpning och utveckling på ett bredare plan.

Lansering av rapporten "Worlds Apart: Sexual and Reproductive Health and Rights in an Age of Inequality"

  • Datum: onsdagen den 18 oktober
  • Tid: kl. 9.30-10.30
  • Plats: International School of the Stockholm region (ISSR) Bohusgatan 24-26

Kontaktpersoner:
UD, Carl-Martin Vikingsson, +46 761 353 878, carl-martin.vikingsson@regeringskansliet.se

UNFPA, Patricia Grundberg, +45 4533 7303, grundberg@unfpa.org

Svenska FN-förbundet, Pekka Johansson, +46 733 746 284, pekka.johansson@fn.se

RFSU, Matilda Ström, +46 725 992 172, matilda.strom@rfsu.se

För den fullständiga rapporten, besök unfpa.org

Kontakt

Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 38 78
e-post till Carl-Martin Vikingsson

Rapportlanseringen

Rapportlanseringen utgör Natalia Kanems första besök i Sverige i sin nya kapacitet som exekutivdirektör för UNFPA, en tjänst hon haft sedan 3 oktober 2017.
Isabella Lövin representerar Sveriges regering på lanseringen. Sverige är en viktig partner för UNFPA och en av organisationens största bidragsgivare.