Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Skillnader mellan kvinnor och män som går i pension studeras

Publicerad

Regeringen ger idag Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i uppdrag att studera vad som ligger bakom att kvinnor i större utsträckning än män lämnar arbetsmarknaden i förtid.

Den blocköverskridande Pensionsgruppen arbetar med ett projekt kring jämställda pensioner. Kvinnor har i genomsnitt ungefär 30 procent lägre pensioner jämfört med män och den främsta orsaken till det är ojämställdheten på arbetsmarknaden. Kvinnor har lägre löner än män, arbetar i högre utsträckning deltid och tar ett större ansvar för det obetalda hemarbetet. Det visar sig även i pensionskuvertet. Ytterligare en faktor till de ojämställda pensionerna kan vara att kvinnor lämnar arbetsmarknaden tidigare än män.

– Vi är fast beslutna att vi ska ha mer jämställda pensioner och för det krävs ett långsiktigt arbete, säger socialminister Annika Strandhäll som även är ordförande i Pensionsgruppen.

Den blocköverskridande Pensionsgruppen är överens om att pensionerna ska bli mer jämställda, vilket slogs fast i en handlingsplan för snart ett år sedan. Uppdraget som nu ges till ISF är en del i det arbetet och innebär att studera skillnader i när och på vilket sätt kvinnor och män samt andra grupper lämnar arbetsmarknaden.

– För jämställda och långsiktigt hållbara pensioner måste vi få till en jämställd och en hållbar arbetsmarknad. Både kvinnor och män ska orka hela vägen. Det här uppdraget är ett litet, men viktigt, steg mot det, säger socialminister Annika Strandhäll.

Det svenska pensionssystemet bygger på livsinkomstprincipen, vilket betyder att pensionens baseras på de samlade inkomsterna under livet. Arbetslivets längd och när man går i pension har därför en stor betydelse för den slutliga pensionen.

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast 1 maj 2018.
De sex partierna som står bakom pensionsöverenskommelsen är Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Miljöpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Presskontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00