Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Stockholms läns nationella samordning om utsatta EU/EES-medborgare förlängs

Publicerad

Länsstyrelsen i Stockholms län fick 2016 det nationella samordningsuppdraget kring utsatta EU/EES-medborgare som saknar uppehållsrätt i Sverige. Stockholms län har sedan dess utsett en samordnare och efterfrågan av samordning och samverkan kring dessa frågor är fortsatt stor. Nu förlängs därför uppdraget.

Länsstyrelsen i Stockholms län ska fortsätta att utveckla samverkan och samordna arbetet mellan statliga myndigheter, kommuner och civila samhället gällande utsatta EU/EES-medborgare under 2018-2019. Nytt i uppdraget är att Länsstyrelsen även ska främja och underlätta samverkan på lokal nivå mellan Sverige och hemländerna genom att upprätta kontaktnät och genom att ge information och rådgivning. Förhoppningen är att denna samverkan kan bidra till alternativa, mer långsiktiga lösningar på hemorten för utsatta EU-medborgare.

– Sverige har arbetat aktivt med den här gruppen och regeringen har slutit sociala avtal med både Rumänien och Bulgarien. Det främsta ansvaret för dessa människors välfärd är hemländernas, men samtidigt behöver vi ha fungerande samordning kring frågorna här i Sverige. Därför förlängs uppdraget, säger Åsa Regnér, ansvarig minister.

För länsstyrelsens utvidgade uppdrag får Länsstyrelsen i Stockholms län ytterligare 500 000 kronor för 2017. Länsstyrelsen ska redovisa genomförda aktiviteter och erfarenheter senast den 31 januari 2018 och slutredovisa senast den 31 januari 2020.

Presskontakt

Sami Mashial
Tf. Pressekreterare hos barn-, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.