Sven-Erik Bucht har entledigats, landsbygdsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Storsatsning på ökad matproduktion i hela landet

Publicerad

Idag fattade regeringen beslut om fördelning av 142 miljoner kronor till insatser för att stärka regional och lokal livsmedelsproduktion inom ramen för livsmedelsstrategin. Pengarna kommer att på olika sätt gå till att stödja arbetet med regionala livsmedelsinsatser som i sin tur bidrar till genomförandet av den nationella livsmedelsstrategin vars övergripande mål är en ökad matproduktion i Sverige

- Livsmedelsstrategin handlar om jobb och hållbar tillväxt. Det sker enormt mycket arbete för att stärka livsmedelsproduktionen över hela Sverige och detta vill regeringen uppmuntra, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht

Satsningen består både av förstärkning av länsstyrelsernas arbete med regionala livsmedelsinsatser, möjligheter för olika aktörer att söka medel för samverkansprojekt samt erbjudande till aktörerna med regionalt utvecklingsansvar att bidra till en konkurrenskraftig livsmedelskedja.

- Livsmedelskedjan är komplex och berör en stor mängd aktörer, både privata och offentliga. Därför vill jag uppmuntra till samverkan för livsmedelskedjans konkurrenskraft och utveckling, särskilt mellan de offentliga aktörerna. De offentliga aktörerna har ett stort ansvar, det kan vara allt från tillsynsfrågor, offentliga måltider eller näringslivsutveckling, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Av de 142 miljoner kronorna kommer 100 miljoner från Landsbygdsprogrammet där de har varit öronmärkta för satsningar på livsmedelsstrategins genomförande. De ska bland annat stärka samverkan mellan alla de olika aktörer som påverkar livsmedelskedjan och dess utveckling. Ytterligare 42 miljoner kronor erbjuds landets aktörer med regionalt utvecklingsansvar. De regionalt utvecklingsansvariga har en viktig roll för länens utveckling och tillväxt och kan med detta delta och bidra till livsmedelskedjans utveckling.

Presskontakt

Maria Soläng
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00

Livsmedelsstrategin

Den nationella livsmedelsstrategin med sikte mot år 2030 är den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan. En långsiktig strategi ska bidra till att potentialen för hela livsmedelskedjan nyttjas fullt ut. Det innebär en ökad och hållbar produktion av mat som kan leda till fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet och ge konsumenter bättre förutsättningar att göra medvetna val.