Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Svenska staten stöder förslaget om nyemissionsbemyndigande i SAS AB

Publicerad

SAS AB offentliggjorde idag att bolaget har kallat till extra bolagsstämma med förslag om att bemyndiga styrelsen att genomföra nyemission av stamaktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Svenska staten har uttryckt sitt stöd till förslaget förutsatt att en eventuell nyemission genomförs på marknadsmässiga villkor. Svenska staten har också uttalat att den inte kommer att sälja aktier i SAS AB på marknaden under en period om 90 dagar efter att aktierna har tecknats i en sådan nyemission, s.k. lock-up, dock längst till bolagets årsstämma den 5 mars 2018.

Svenska staten är inte en långsiktig ägare till SAS AB och kommer därför inte teckna aktier i SAS AB i en eventuell nyemission.

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg anser att det är självklart att svenska staten agerar ansvarsfullt även om det inte finns ett långsiktigt ägande i bolaget:

"Vi anser att det är positivt att SAS AB vill förstärka sin finansiella position. Vi har varit tydliga med att vi inte är en långsiktig ägare, men däremot en ansvarsfull ägare och gör därför det vi kan för att underlätta för bolaget att ta in nytt kapital – i detta fall genom att inte sälja aktier på marknaden under en period efter bolagets nyemission."

Presskontakt

Daniel Ferreira
Pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Prenumerera på Näringsdepartementets nyheter