Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sverige driver hårdare regler i EU för antibiotikabehandling av djur

Publicerad

Antibiotikaresistens är en av vår tids ödesfrågor. En viktig komponent i arbetet mot resistens är att minska användningen av antibiotika i djurhållningen. Sverige har därför tillsammans med Finland, Danmark, Österrike och Nederländerna, skrivit ett brev som uppmanar övriga länder i EU att stödja ett förslag som förbjuder användning av antibiotika för förebyggande gruppbehandling av djur.

I dagarna publicerade den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) den årliga rapporten om hur mycket antibiotika som säljs för behandling av djur inom EU. Rapporten visar att det är fortsatt stora skillnader mellan olika länder. I många länder sjunker användningen men i vissa länder ökar den. Sverige ligger fortfarande bäst till i EU.

Det finns karenstider som säkerställer att det inte finns någon antibiotika kvar i kött från behandlade djur. Risken med oförsiktig användning av antibiotika på djursidan är alltså inte kopplad till konsumtion av animalieprodukter, utan att det kan leda till ökad förekomst av resistenta bakterier i samhället.

Just nu har förhandlingarna mellan EU:s medlemsstater om ny gemensam lagstiftning för djurläkemedel gått in i sitt slutskede. I förhandlingarna diskuteras ett förslag om att förbjuda förebyggande gruppbehandling med antibiotika.

- Det här är en jätteviktig fråga. I EU används i genomsnitt ca 90 % av all antibiotika för att behandla grupper av djur och 10 % för individuell behandling. I Sverige är siffrorna de omvända. Vill vi få bukt med onödig och slentrianmässig antibiotikaanvändning är det här vi måste täppa till, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

För Sveriges regering är antibiotikaresistens en högt prioriterad fråga och från svensk sida har man arbetat hårt för att få in ett förbud mot förebyggande gruppbehandling med antibiotika.

- Jag hoppas att vi tillsammans inom EU kan ta detta viktiga steg. Antibiotika är en livsviktig resurs och vi måste använda den på ett ansvarsfullt sätt. Här är en viktig faktor att arbeta förebyggande – friska djur behöver ingen antibiotika! Så arbetar vi sedan länge i Sverige och vi delar gärna med oss av våra erfarenheter, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Brevet, som skickas i dag till EU:s alla medlemsstater, undertecknas från svensk sida av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och socialminister Annika Strandhäll. När de ansvariga ministrarna kommit överens i ministerrådet kommer förhandlingar påbörjas med Europaparlamentet, som har medbestämmanderätt. Också parlamentsledamöterna i Europaparlamentet vill se strängare regler kring antibiotikaanvändning.

Presskontakt

Maria Soläng
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Fakta och länkar

EU-kommissionen presenterade sitt förslag till ny förordning om veterinärmedicinska läkemedel i september 2014 och förslaget har därefter diskuterats av medlemsstaterna i rådet. När de kommit överens inleds förhandlingar mellan ministerrådet och Europaparlamentet som tillsammans beslutar om förordningsförslaget kan antas.

I oktober presenterades den 7:e ESVAC-rapporten med försäljningsdata för antibiotika till djur i Europa under 2015 (länk på SVA:s hemsida). Sverige har lägst försäljning av antibiotika till djur i EU (men Island och Norge ligger lägre). I Sverige är 90 % av den antibiotika som säljs för behandling av enskilda djur och endast 10 % för gruppbehandling. För totalförsäljningen i EU är siffrorna de omvända. En förklaring till Sveriges goda resultat är att vi sedan länge arbetar med förebyggande hälsoarbete. En följd av den låga antibiotikaanvändningen är att resistensläget i Sverige är jämförelsevis gott (länk på SVA:s hemsida). Resistens är gränsöverskridande, både geografiskt och mellan människa och djur. Insatser på djursidan är alltså av betydelse för folkhälsan.