Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Sverige och Frankrike förenar sina krafter för ett snabbt genomförande av Parisavtalet

Publicerad

Sveriges vice statsminister Isabella Lövin och den franske statssekreteraren Brune Poirson träffades i dag i Stockholm för att komma överens om gemensamma insatser som kan påskynda genomförandet av klimatavtalet från Paris. Mötet ägde rum en vecka efter EU-överenskommelsen om medlemsstaternas klimatmål, och direkt efter det förberedande sammanträdet i Fiji inför de kommande globala klimatförhandlingarna.

Sverige och Frankrike är eniga om det angelägna behovet av att genomföra Parisavtalet och främja grön innovation. Under mötet betonades vikten av nästa veckas sammanträde i FN:s klimatpanel när det gäller att lägga fram ett vetenskapligt stöd för Parisavtalets klimatmål.

"Vetenskapliga studier visar att stabiliteten i våra livsuppehållande system fortfarande är hotad. Länder, regioner, städer och företag behöver nu kliva fram och gå bortom åtagandena i Parisavtalet. Annars kommer vi att misslyckas med vårt gemensamma mål att begränsa den globala uppvärmningen till en bra bit under två grader och försöka stanna under 1,5 grader" sade Isabella Lövin och Brune Poirson.

Sverige och Frankrike enades om att utöka sitt samarbete för att hitta sätt att stärka EU:s ledarskap i klimatfrågor. För att göra detta planerar de att upprätta en kontinuerlig dialog inom ramen för Green Growth Group (en grupp för grön tillväxt bestående av 16 EU-länder).

De båda länderna var eniga om att EU behöver vara redo att höja sina klimatambitioner i samband med den så kallade positiva dialogen 2018.
Inom ramen för Green Growth Group vill Sverige och Frankrike dessutom verka för att EU:s budget efter 2020 (den fleråriga budgetramen) anpassas till temperaturmålen i Parisavtalet.

I synnerhet var Isabella Lövin och Brune Poirson överens om att det är oerhört viktigt att EU under det kommande decenniet minskar fordonsutsläppen. Sverige och Frankrike kommer att samarbeta i syfte att påskynda åtgärder och politik inom EU som bidrar till att utveckla en europeisk näringspolitik för att stärka konkurrenskraften inom hållbar teknik.

EU-kommissionens kommande förslag om nya koldioxidstandarder för bilar måste vara mycket ambitiösa och inbegripa tydliga mål för 2025 samt preliminära mål på längre sikt (runt 2030) som främjar en övergång till utsläppsfria fordon. Övergången till eltransporter måste också påskyndas.

De kom också överens om att inför klimattoppmötet i Paris den 12 december samordna sina insatser inom grön finansiering för att påskynda initiativ som leder finansiella flöden mot en koldioxidsnål ekonomi.

Isabella Lövin och Brune Poirson förklarade båda att dessa åtgärder inte bara stärker EU-medborgarnas skydd mot klimatrisker, utan att de även gynnar EU:s egna konkurrenskraft, eftersom den gröna ekonomins möjligheter ännu inte utnyttjas fullt ut.

Presskontakt

Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Jonas Bayard
Brune Poirsons kommunikationsrådgivare
Telefon +33 1 40 81 77 76
e-post till Jonas Bayard

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.