Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Sverige ökar stödet för jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter

Publicerad

Dagens värld har större behov än någonsin av en feministisk utrikes- och utvecklingspolitik. Därför tar regeringen initiativ till en ny strategi för global jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter inom utvecklingssamarbetet. Regeringen beräknar ett volymspann för strategin mellan 800 miljoner kronor och 1,2 miljarder kronor under en femårsperiod.

– Så länge kvinnor och flickor hålls i fattigdom blir det ingen utveckling, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete. Vi har sett att riktade insatser för jämställdhet är ett av de mest effektiva sätten att arbeta för hållbar utveckling. Idag ser vi oroande värdekonservativa strömningar i världen som undergräver kvinnors och flickors egenmakt. Därför är det särskilt viktigt att vi ökar våra insatser just nu.

Sida får i uppdrag att ta fram underlag för Regeringskansliets utarbetande av en ny strategi för jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter. Syftet är att strategin ska göra det möjligt för Sverige att stödja strategiskt, katalytiskt, innovativt och normativt arbete för global jämställdhet. Inte minst globalt och regionalt stöd till kvinnorättsorganisationer ska prioriteras.

– Vi lever i en tid där civilsamhällesorganisationer, inte minst kvinnorättsorganisationer får allt svårare att verka. Kvinnorättsförsvarare får ofta betala ett extra högt pris för sitt engagemang. Kvinnliga människorättsförsvarare diskrimineras, både som representanter för civilsamhället, men också för att de är kvinnor, ofta med hot eller våld som följd, säger Isabella Lövin.

Strategin för jämställdhet blir ett nytt verktyg för Sveriges breda och strategiska arbete för global jämställdhet men ger också möjlighet att rikta in sig på delområden som det globala och regionala arbetet mot alla former av diskriminering och könsrelaterat våld samt mot diskriminerande och könsstereotypa normer och attityder. Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, utsätts var tredje kvinna i världen för våld.

Sida kommer att lämna in sitt underlag till regeringen senast den 31 december 2017.

 

Kontakt

Katarina Hellström
Politiskt sakkunnig hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin
Telefon 08-405 10 00
Mobil 070-542 14 28
e-post till Katarina Hellström