Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Tre år med feministisk utrikespolitik – Utrikesdepartementet presenterar samling exempel på vad politiken har åstadkommit

Publicerad

Som första land i världen bedriver Sverige en feministisk utrikespolitik. Syftet är att bidra till jämställdhet och alla kvinnors och flickors fulla åtnjutande av de mänskliga rättigheterna.

Politiken lanserades av utrikesminister Margot Wallström i oktober 2014 och en uppföljning som utrikesförvaltningen har gjort vittnar om ett intensivt genomförande som, på bara tre år, har gett konkreta resultat och framsteg.

Nu lanserar Utrikesdepartementet en samling exempel på hur politiken har bedrivits och vad den har åstadkommit såväl internationellt som på landnivå.

- När jag tillträdde som utrikesminister var det första jag gjorde att meddela att Sverige skulle bedriva en feministisk utrikespolitik. Det har inte alltid varit en friktionsfri resa, men denna exempelsamling visar verkligen att politiken har lyckats göra skillnad för kvinnor och flickor runtom i världen och det är viktigare än någonsin givet den negativa utveckling vi ser på området idag, säger utrikesminister Margot Wallström.

Arbetet med den feministiska utrikespolitiken bedrivs genom att utrikesförvaltningen anlägger ett jämställdhetsperspektiv på hela sin verksamhet. Exempelsamlingen vittnar om ett genomslag inom alla politikområden.

- Jag möter ett otroligt stort intresse och en nyfikenhet kring begreppet feministisk utrikespolitik både på hemmaplan och ute i världen. Många undrar vad en feministisk utrikespolitik innebär och vad den kan åstadkomma. Det här pappret ger konkreta exempel på hur politiken blir verklighet, hur olika miljöer kräver olika typer av insatser och initiativ och hur utrikesförvaltningen hela tiden finner nya vägar att nå fram och göra skillnad. Sveriges röst hörs i världen!

Utrikesminister Margot Wallström prisades nyligen av FN-organet UN Women för sitt arbete med den feministiska utrikespolitiken.

Länk: Sveriges feministiska utrikespolitik: Exempel på tre års genomförande

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.