Helen Hellmark Knutsson har entledigats, Minister för högre utbildning och forskning

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Tryggare villkor för doktorander med stipendier

Publicerad

Villkoren för stipendiefinansierade doktorander behöver bli bättre. Därför har regeringen i dag beslutat om flera ändringar i högskoleförordningen.

En av nyheterna är att försäkringen för stipendiefinansierade doktorander utvidgas så att den också gäller om doktorandens studietid blir längre på grund av sjukdom eller föräldraledighet. Högskolan tecknar försäkringen genom en överenskommelse med Kammarkollegiet.

Högskolan blir även skyldig att anställa stipendiefinansierade doktorander när utbildningstiden som återstår till doktorsexamen motsvarar tre år på heltid. Undantaget är om stipendiet lämnas inom ramen för ett bistånds- och kapacitetsuppbyggnadsprogram, ett EU-finansierat eller motsvarande program.

Ändringarna innebär också att när högskolan antar doktorander med stipendium som studiefinansiering ska finansieringen anses säkrad om nivån på stipendiet motsvarar lönenivån för anställda doktorander.

- Sverige ska konkurrera med kunskap och kompetens, inte med låga löner eller otrygga villkor. För att våra forskningssatsningar ska få utväxling måste det finnas bra villkor för forskare redan tidigt i karriären. Annars finns det en risk att många väljer bort en forskarkarriär. Dagens beslut förbättrar markant villkoren för stipendiefinansierade doktorander och gör så att fler av dessa kommer att få anställning, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Ändringarna i högskoleförordningen utgår från de förslag som lämnades i betänkandet Trygghet och attraktivitet – en forskarkarriär för framtiden och regeringens uttalanden i propositionen Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft.

Ändringen om försäkringen träder i kraft den 1 januari 2018, och övriga ändringar den 1 juli 2018. I fråga om att anställa stipendiefinansierade doktorander gäller den bara de doktorander som antas från och med den 1 juli 2018.

Presskontakt

Jens Petersen
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00