Påminnelse: Utredning om skärpt reglering av elnätsavgifterna överlämnas

Tisdagen den 24 oktober tar samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan emot Energimarknadsinspektionens rapport om regleringen av intäkter från elnätsverksamhet.

Tid: Tisdag 24 oktober kl. 09:30
Plats: Pressrummet, Rosenbad (inpassering via Kopparporten från klockan 09:00)

Anmäl deltagande till pressassistent Inger Yalcin.

Medtag presslegitimation.

Välkomna!

Kontakt

Gunilla Hjalmarson
Pressekreterare hos samordnings- och energi­minister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 70 79
e-post till Gunilla Hjalmarson, via registrator
Inger Yalcin
Pressassistent, Miljö- och energidepartementet
Telefon 08-405 52 76
Mobil 070-548 77 20
e-post till Inger Yalcin, via registrator