Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Margot Wallström reser till New York den 27-31 oktober

Publicerad

Under resan kommer utrikesministern delta i den årliga öppna debatten om kvinnor, fred och säkerhet i FN:s säkerhetsråd. Att öka kvinnors deltagande och deras inflytande i konfliktförebyggande och krishantering är en av Sveriges främsta prioriteringar under tiden som säkerhetsrådsmedlem. Besöket i New York utgör också en möjlighet för samtal med ansvariga inom FN-systemet om hur agendan omsätts i praktiken.

Under besöket kommer utrikesministern även delta i ett ministermöte i säkerhetsrådet under ledning av Frankrikes utrikesminister Jean-Yves Le Drian om den gemensamma afrikanska insatsstyrka som inrättats av Burkina Faso, Tchad, Mali, Niger och Mauretanien (en grupp som även kallas G5 Sahel) för att möta regionala utmaningar som terrorism och organiserad brottslighet i Sahel-regionen.

På tisdag den 31 oktober deltar utrikesministern i säkerhetsrådets öppna debatt om barn och väpnad konflikt. I egenskap av ordförande för rådets arbetsgrupp för samma fråga har Sverige en ledande roll i att driva agendan framåt, och har tagit fram det uttalande som ska antas i sambans med debatten. I samband med besöket planeras även en rad bilaterala möten samt en föreläsning om Sveriges feministiska utrikespolitik vid New York University.

Pressträff äger rum fredag 27 oktober kl. 12.00. (plats TBC) samt tisdag eftermiddag 31 oktober (tid, plats TBC).

Presskontakt

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.