Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Webbportal om svensk arbetsmarknad riktas till utländska aktörer

Publicerad

Den som kommer till Sverige för att arbeta eller bedriva verksamhet ska veta vad som gäller på svensk arbetsmarknad. Regeringen har därför gett Svenska institutet i uppdrag att ta fram en portal med webbaserad information till utländska aktörer.

Det ska vara ordning och reda på svensk arbetsmarknad. Det behöver bli enklare för utländska aktörer att hitta information om vad som gäller i Sverige. Regeringen har därför gett åtta myndigheter i uppdrag att medverka till att information om den svenska arbetsmarknaden finns samlad i ett överskådligt och lättillgängligt digitalt format för utländska aktörer. Informationen ska rikta sig till utländska arbetstagare, arbetsgivare och egenföretagare. Regeringen avsätter två miljoner kronor per år 2018-2020 för uppdraget.

Uppdraget innebär att en särskild portalsida ska skapas, som länkar till andra relevanta webbplatser. Svenska institutet får i uppdrag att leda och samordna uppdraget samt vara huvudansvarig för portalsidan. Övriga myndigheter som omfattas av uppdraget är Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Försäkringskassan, Kommerskollegium, Migrationsverket, Skatteverket och Tillväxtverket. Dessa myndigheter ska bidra med och kvalitetsgranska information, utifrån sina respektive uppdrag.

Senast den 1 augusti 2018 ska en första version av portalsidan vara publicerad.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
T.f. pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.