Ylva Johansson deltar i ministerrådsmöte i Luxemburg

Måndagen den 23 oktober deltar arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson vid EU:s ministerrådsmöte för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (EPSCO) i Luxemburg. Ministerrådsmötet väntas bland annat besluta om en europeisk pelare för sociala rättigheter.

På dagordningen för rådsmötet finns flera stora frågor. Det reviderade förslaget om utstationeringsdirektiv är uppe för allmän inriktning. Utstationeringsdirektivet reglerar vilka bestämmelser som ska gälla när arbetstagare utstationeras för arbete under en begränsad tid i ett annat land inom EU/EES. Det reviderade förslaget innehåller bland annat bestämmelser om rätt till lön och andra ersättningar. På ministerrådsmötet är även förordningen om samordning av de sociala trygghetssystemen uppe för en partiell allmän inriktning.

Ministerrådsmötet väntas också besluta om en europeisk pelare för sociala rättigheter. EU- kommissionens förslag till social pelare innehåller 20 principer indelade i tre kapitel. Det omfattar lika möjligheter och tillträde till arbetsmarknaden, rättvisa arbetsvillkor och socialt skydd och inkludering.

Kontakt

Adriana Haxhimustafa
T.f. pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Prenumerera på nyheter från Arbetsmarknadsdepartementet

Vill du ha aktuell information från Arbetsmarknadsdepartementet?