Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Ytterligare steg för att minska den globala uppvärmningen – världen fasar ut HFC

Publicerad

Nu ska världens länder stegvis minska produktion och förbrukning av de kraftfulla växthusgaserna HFC (fluorkolväten). Detta enligt Kigalitillägget till Montrealprotokollet, som regeringen i dag beslutade att ratificera. Enligt beräkningar kan Kigalitillägget minska den globala uppvärmingen med upp till 0,5°C till år 2100.

– Sverige har tillsammans med EU varit drivande under hela förhandlingsprocessen som ledde fram till överenskommelsen förra året. Kigalitillägget är ett viktigt framsteg i det globala samarbetet och en konkret åtgärd för att uppnå målen i Parisavtalet. Jag är stolt över att Sverige haft en så aktiv roll i detta, säger miljöminister Karolina Skog.

Kigalitillägget träder i kraft den 1 januari 2019 förutsatt att minst 20 parter har ratificerat. Hittills har sju länder ratificerat tillägget.

HFC ansågs länge vara ett bra substitut för ozonnedbrytande ämnen, innan forskning visade att det är en kraftig klimatgas. I Sverige används HFC främst i kyl-, frys- och klimatanläggningar samt i värmepumpar. Inom EU inleddes åtgärder mot HFC under 2015 med en frysning av nivåerna, och därefter togs 2016 ett första steg i utfasningen.

Presskontakt

Hanna Björnfors
Politiskt sakkunnig hos miljöminister Karolina Skog
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Om Kigalitillägget och Montrealprotokollet

Montrealprotokollet är ett FN-traktat med 197 parter. Det handlade från början om ämnen som bryter ner ozonskiktet. Protokollets parter antog i oktober 2016 i Kigali i Rwanda ett tillägg till protokollet, det s.k. Kigalitillägget. Tillägget innebär att åtgärder ska vidtas för att stegvis minska produktion och förbrukning av växthusgaserna HFC (fluor-kolväten) i syfte att minska deras bidrag till klimatförändringarna.