Alice Bah Kuhnke besöker Borlänge

Hat, hot och högerextremism är temat för Dala-Demokratens panelsamtal som kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke medverkar i torsdagen den 30 november i Borlänge. Fredagen den 1 december besöker ministern Tjärna Ängar för att ta del av ett konstprojekt som tagits fram tillsammans med de boende i området.

Delar ur Alice Bah Kuhnkes program (med reservation för ändringar):

Torsdagen den 30 november
16:30 – 17:00 Intervjutid för media, föranmälan till pressekreteraren. Adress: Liljan, Stationsgatan 4, Borlänge

17:15 Dala-Demokratens konferens, panelsamtal ”Hat, hot och högerextremism” Vad gör det med kulturen, medierna, människan?
Adress: Liljan, Stationsgatan 4, Borlänge

Fredagen den 1 december
09:30 Besök på föreningen Tjärnkraft i Tjärna ängar där konstnären Lina Sofia Lundin på uppdrag av Statens konstråd tillsammans med lokala aktörer och boende i området genomför ett konstprojekt för att förändra stadsrummet. Konstprojektet är en del av regeringens satsning ”Konst händer”. Media har möjlighet att närvara vid besöket, föranmälan till pressekreteraren.

10:30 – 11:00 Intervjutid för media, föranmälan till pressekreteraren. Adress: Tjärnkraft, Klöverstigen 10c, Tjärna Ängar, Borlänge

Kontakt

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00

Kort om Konst händer

Regeringen vill att fler ska få tillgång till och ta del av kultur oavsett var i landet de bor. Konst händer är en del av regeringssatsningen Äga rum som pågår 2016-2018. Satsningen görs i områden med lågt valdeltagande och andra socioekonomiska utmaningar. Syftet är att öka den demokratiska delaktigheten och att fler ska kunna bidra till bland annat kulturens återväxt och utveckling i hela landet. Konst händer-satsningen är på totalt 130 miljoner kronor och präglas av ett brett invånarinflytande.