Ann Linde besöker London den 14-15 november

Vid Handelskammarens möte Industrial Forum i London kommer Ann Linde att träffa svenskt näringsliv som är representerat i Storbritannien, dessutom kommer Ann Linde att möta Brexit-ministern David Davis samt Frances O’Grady, generalsekreterare för British Trades Union Congress (TUC).

– Det finns en lång tradition av handel mellan Sverige och Storbritannien och det är därför extra viktigt för mig att få träffa svenskt näringsliv representerat i landet. Självklart ska vi fortsätta handla med britterna även efter Brexit, men det kommer att bli krångligare och dyrare och det gäller att det finns en beredskap hos näringslivet för detta, säger Ann Linde.

Vid besöket kommer Ann Linde även att träffa den ansvariga ministern för Storbritanniens utträde ur EU, David Davis.

– Jag kommer att betona vår EU-position och understryka vikten av att britterna bidrar med förtydligande och klargörande av sin position, inte minst när det gäller den finansiella frågan. Det är angeläget att vi kan komma vidare till nästa fas där vi kan börja diskutera den framtida relationen. Trots det magra utfallet från förra förhandlingsrundan hyser jag gott hopp om att vi kan komma vidare i december.