Ann Linde har EU-sakråd om globaliseringen

Onsdag den 8 november bjuder EU- och handelsminister Ann Linde in till ett EU-sakråd för att samtala om EU-kommissionens diskussionsunderlag om globaliseringen, ”Hur vi bemöter globaliseringen”, som presenterades den 10 maj i år.

- Globaliseringen bidrar starkt till tillväxt och jobb i Sverige eftersom vårt välstånd är beroende av våra företags möjligheter att bedriva handel inom EU och globalt. Vi har också varit bra på att fördela vinsterna av globaliseringen genom att investera i väldfärd, utbildning och innovation. Det här ser jag som en del av förklaringen till det starka stödet för globalisering, frihandel och EU i Sverige.

Diskussionsunderlaget utgör ett av totalt fem underlag som aviserades i kommissionens vitbok om EU:s framtid från den 1 mars. Med detta EU-sakråd har regeringen genomfört sakråd om kommissionens samtliga fem diskussionsunderlag. EU-sakråd är en arbetsform som tagits fram som ett led i regeringens arbete med att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring EU-relaterade frågor i Sverige.

Kontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde
Mobil 072-708 16 27
e-post till Darina Agha