Ann Linde till ministermöte i Bryssel 10 nov

EU- och handelsminister Ann Linde reser den 10 november till Bryssel för att delta vid EU:s handelsministermöte. Mötet kommer bland annat att handla om förberedelserna inför WTO:s ministermöte i Buenos Aires och om frihandelsavtalsförhandlingarna med Mexiko och Mercosur.

– Mötet på fredag blir ett viktigt tillfälle för mig att framföra de svenska prioriteringarna inför WTO:s ministermöte i Buenos Aires. Förbud mot fiskesubventioner som bidrar till ett ohållbart fiske, minska handelsstörande jordbruksstöd samt att verka för att ett modernt regelverk för e-handel införs, säger EU- och handelsminister Ann Linde.

– Vad gäller de båda frihandelsavtalsförhandlingarna med Mexiko, respektive Mercosur är det viktigt att vi kommer till avslut, visar att EU är en kraft för frihandel och en handelspartner att lite på. Samtidigt är det viktigt att vi når balanserade avtal och att sociala rättigheter, klimat, miljö- och djurskydd samt människors hälsa värnas i de avtal vi ingår, säger EU- och handelsminister Ann Linde.

Kontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde
Mobil 072-708 16 27
e-post till Darina Agha