Anna Ekström deltar i konferens om lärlingsutbildning

Kompetensförsörjning och lärlingsutbildning – det är temat när gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström medverkar i Skolverkets konferens, fredagen den 1 december i Stockholm

Tid:
Plats: Rival, Mariatorget 3, Stockholm

Anna Ekström kommer att tala om regeringens politik och visioner för lärlingsutbildningen, samt vikten av samverkan mellan skola och arbetsliv för att klara kompetensförsörjningsbehoven.

Skolverkets lärlingscentrum är värd för den nationella konferensen som riktar sig till rektorer, yrkeslärare och samordnare av lärlingsutbildningar, men också till fackliga organisationer, arbetsgivare, kommunpolitiker och chefstjänstemän.

Tid för intervjuer finns – vänligen kontakta Helena Paues.

Kontakt

Helena Paues
Pressekreterare hos Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister
Telefon (växel) 08-405 10 00