Anna Ekström deltar i SKL:s gymnasiekonferens

Gymnasieskolans utveckling utifrån såväl elevernas som samhällets behov - det är i fokus när gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström medverkar på Sveriges kommuner och landstings gymnasiekonferens.

Tid:
Plats: Bonnier Conference Center, Stockholm

På konferensen deltar bland andra politiker, skolledare, handläggare och studie- och yrkesvägledare för att diskutera gymnasieskolans utmaningar. Anna Ekström är på plats för att berätta om regeringens visioner och reformer. Konferensen pågår 15-16 november i Stockholm.

Kontakta Helena Paues för mer information.

Kontakt

Helena Paues
Pressekreterare hos Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister
Telefon (växel) 08-405 10 00