Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-

Åsa Regnér till Bryssel för konferens om kvinnors rättigheter

Måndag den 20 november deltar jämställdhetsminister Åsa Regnér på det årliga kollokviet om grundläggande rättigheter i Bryssel. Det är EU-kommissionens vice ordförande Frans Timmersmans som bjudit in berörda ministrar från EU:s medlemsstater till konferensen som i år har temat kvinnors rättigheter i en turbulent tid. Även representanter från civilsamhället, akademin och internationella organisationer kommer att delta i diskussionerna. Vid konferensen kommer också jämställdhet som en motor för rättvisa jobb och tillväxt att diskuteras, som var en del av temat vid det sociala toppmötet i Göteborg.

– Jämställdhetsarbetet i EU behöver stärkas upp för att utvecklingen ska gå framåt i en snabbare takt. Det är viktigt för såväl kvinnor som för män, men också för den europeiska ekonomin och arbetsmarknaden i sin helhet. Vi ser hur #MeToo fortfarande är ett aktuellt ämne, och allt fler berättelser om kvinnors vardag på arbetsplatser delas. Dessa destruktiva strukturer måste brytas nu, och det vill jag diskutera på plats här i Bryssel, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Konferensen kommer framförallt att avhandla kvinnors rättigheter i en värld där populism och extremism är på frammarsch. Syftet är att sätta kvinnors och flickors situation i en bredare kontext kring social rättvisa och mänskliga rättigheter.

Mötet blir också ett tillfälle att följa upp diskussionerna som fördes på konferensen How Gender Equality can Contribute to Fair Jobs and Growth, #EqualityWorks17,  som Åsa Regnér stod värd för tidigare i november i Göteborg.

Åsa Regnér kommer även ha bilaterala möten med jämställdhetsfokus med kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans och Tysklands familjeminister Katarina Barley.

Åsa Regnér finns tillgänglig för intervjuer under dagen. Kontakta pressekreterare Sami Mashial.

 

Kontakt

Sami Mashial
Tf. Pressekreterare hos barn-, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00