Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Avsiktsförklaring mot kränkningar och övergrepp inom byggbranschen

Publicerad

Förra veckan kallade bostadsminister Peter Eriksson till sig byggbranschen för ett samtal om kraftsamling mot kränkande behandling. Idag den 30 november hölls mötet och en avsiktsförklaring mot kränkningar och övergrepp inom branschen undertecknades.

Ladda ner:

Deltagare:

Kajsa Hessel, ordförande
Byggcheferna

Tommy Lenberg, verkställande direktör
Byggherrarna

Matz Larsson, samhällspolitiskt ansvarig
Ola Olsson, enhetschef
Byggnads

Ola Månsson, verkställande direktör
Amanda Rafter Ekenman, PR-ansvarig
Installatörsföretagen

Robert Jaaniste, verkställande direktör
Ikano Bostad

Johan Skoglund, verkställande direktör/koncernchef
JM AB

Lisa Palmer, styrelseledamot
Sofia Eriksson, fd ordförande
Kvinnors Byggforum

Per-Erik Markström, bitr. förhandlingschef
Maskinentreprenörerna

Henrik Landelius, Sverigechef
NCC Building

Maria Hernroth, hållbarhetschef
Peab AB

Åsa Johansson, ordförande
SABO

Ulrika Lindstrand, förbundsordförande/president
Sveriges Ingenjörer

Cajsa Winge
Emmelie Renlund
#sistaspikenikistan

Veronica Rörsgård, HR-chef/vice verkställande direktör
Skanska Sverige AB

Erik Kalmaru, kommunikationschef
AB Svensk Byggtjänst

Charlotta Holm Hildebrand, tf. förbundsdirektör
Sveriges Arkitekter

Helene Dahlgren, chef för verksamhetsstöd
Sveriges Byggindustrier

Eva Glückman, förhandlingschef
TMF- Trä- och Möbelföretagen

Kristin Linus, HR-chef
Veidekke Sverige AB

Presskontakt

Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.