Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-

Barnombudsmannens ansvar inom ramen för jämställdhetspolitiken förtydligas

Regeringen beslutade under torsdagen att förtydliga Barnombudsmannens ansvar inom ramen för jämställdhetspolitiken.

I beslutet betonar regeringen vikten av att Barnombudsmannen i sitt arbete med att utvärdera myndigheters, kommuners och landstings arbete med FN:s barnkonvention uppmärksammar eventuella skillnader i villkor och förhållanden mellan flickor, pojkar och barn som definierar sig på andra sätt.

– I sin roll ansvarar Barnombudsmannen över flera viktiga frågor som berör barns rättigheter och levnadsvillkor. Med det här beslutet vill vi uppmärksamma vikten av att Barnombudsmannen belyser jämställdhetsaspekter i sitt arbete, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Beslutet, som görs genom en ändring i Barnombudsmannens instruktion, tydliggör att myndigheten är en av de myndigheter som har en strategisk roll i genomförandet av jämställdhetspolitiken. Ändringen i instruktionen innebär även möjligheten att ha en ställföreträdare för barnombudsmannen.

Kontakt

Sami Mashial
Tf. Pressekreterare hos barn-, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter