Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Bok till barn om våld i nära relationer ska spridas till fler

Publicerad Uppdaterad

Barn ska känna till sina egna rättigheter och våga berätta för vuxna när de drabbas av våld eller övergrepp. Det var utgångspunkten när Brottsoffermyndigheten och Barnombudsmannen i ett regeringsuppdrag tog fram boken Liten tillsammans med författaren och illustratören Stina Wirsén. Nu ska boken översättas till engelska. Dessutom ska boken spridas till fler barn tillsammans med ett handledningsmaterial, Liten och trygg.

Det är regeringen som under torsdagen beslutat om att ge uppdraget till Brottsoffermyndigheten. Genom uppdraget ska boken Liten och den tillhörande handledningen på hemsidan www.jagvillveta.se nu också nå barn i grundskolans lägre årskurser och särskolan.

– Sverige ska vara världens bästa land för barn att växa upp i. I det ingår att alla barn ska vara trygga från våld, kränkningar och övergrepp. Förebyggande arbete för att förhindra mäns våld mot kvinnor måste påbörjas tidigt och nå unga och andra utsatta grupper. Det betyder också att barn själva ska ha kunskap om sina rättigheter. På så sätt kan vi se till att fler barn vågar säga ifrån, och berätta för vuxna i sin närhet när och om de utsätts för brott, säger barn- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Handledningsmaterialet Liten och trygg riktar sig till skolpersonal. Det har särskilt fokus på flickor och pojkars rätt till kroppslig integritet och ger kunskap om fysiskt, psykiskt samt sexuellt våld. Liten och trygg ger också information om hedersrelaterat våld och förtryck som kan drabba små barn.

Den engelska översättningen av Liten kommer att spridas till en internationell målgrupp genom högnivåkonferensen Agenda 2030 for Children: End Violence Solutions Summit som hålls i Stockholm i februari. Konferensen arrangeras inom ramen för det Globala partnerskapet mot våld mot barn.

Presskontakt

Sami Mashial
Tf. Pressekreterare hos barn-, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Genvägar

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter