Bostadsminister Peter Eriksson till Malmö

Onsdagen den 8 november reser bostadsminister Peter Eriksson till Malmö för att delta i SABO:s ordförandeträff. Dessutom besöker bostadsministern Amiralsstaden och Norra Sorgenfri. Media är välkommen att delta från klockan 14.00.

Under eftermiddagen kommer bostadsministern att få en smygvisning av stadsutvecklingsprojektet Amiralstaden i Malmö. Peter Eriksson kommer särskilt titta på det pågående anläggningarbete för utemiljön kring Rosengård centrum som fått det statliga utemiljöstödet.

Bostadsministern träffar även bland andra stadsbyggnadskommunalrådet Märta Stenevi. Efter besöket i Rosengård tar sig bostadsministern till nästan färdigställda stadsdelen Norra Sorgenfri. Via en kort rundvandring kommer Peter Eriksson att titta på nybyggda bostäder för unga.

Program för den 8 november

Visning av Amiralstaden
Tid: Kl. 14.00
Plats: Yallatrappan, von Rosens väg 1, Malmö.

Besök i Sorgenfri
Tid: Kl 14.45
Plats: Celsiusgatan 19, Malmö

Kontakt

Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 38 78
e-post till Carl-Martin Vikingsson
Frida Roijer
Presskontakt Malmö stad
e-post till Frida Roijer

Fakta om stöd till utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden

Syftet med stödet är att:
• bidra till utemiljöer som stimulerar till aktivitet och social gemenskap
• bevara eller utveckla ett bostadsområdes gestaltning i områden med socioekonomiska utmaningar.

Åtgärderna ska på ett varaktigt sätt bidra till attraktiva, funktionella, jämställda och trygga utemiljöer. Stöd kan ges till en ny anläggning eller till renovering av en befintlig anläggning.
Stödet kan till exempel ges för åtgärder som rör byggnadsanknuten konst, mötesplatser för olika kultur- och fritidsintressen, lekplatser, ytor för spontanidrott, cykelbanor samt parkanläggningar.
Under 2017 kommer 500 miljoner kronor att fördelas.