Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Brottsförebyggande rådet får i uppdrag att göra en fördjupad studie om antisemitiska hatbrott

Publicerad

Enligt nationella och internationella rapporter har utsatthet, hot och hat mot judar i Sverige under den senaste tiden ökat. Nu får Brottsförebyggande Rådet, Brå, i uppdrag av regeringen att göra en fördjupad studie av antisemitiska hatbrott i syfte att kunna stärka det förebyggande arbetet.

- Antisemitismen får aldrig bortförklaras eller relativiseras, den ska bara motarbetas. Det är en skamfläck för vårt samhälle att vi återigen ser hur de antisemitiska hatbrotten ökar. Hoten och hatet kommer från flera olika grupper och med mer kunskap kan vi intensifiera det förebyggande arbetet, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Brå ska i studien belysa den antisemitiska hatbrottslighetens karaktär med fokus på gärningspersoner i syfte att få förbättrad kunskap för att kunna stärka det förebyggande arbetet. Myndigheten ska inhämta kunskap och erfarenheter från relevanta organisationer inom det civila samhället och berörda myndigheter.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet den 1 juni 2019.

Presskontakt

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Bakgrund

I regeringens nationella plan mot rasism och hatbrott (Samlat grepp mot rasism och hatbrott – Nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott Ku2016/02629/DISK) som beslutades den 24 november 2016, anger regeringen att det är viktigt att både arbeta brett mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott och samtidigt ha särskilt fokus på olika former av rasism och liknande former av fientlighet, t.ex. antisemitism.