Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Helen Hellmark Knutsson har entledigats, Minister för högre utbildning och forskning

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Effektiva metoder för återgång i arbete studeras

Publicerad

Vilka åtgärder fungerar bäst för att sjukskrivna till följd av psykiska problem och smärtproblematik ska komma tillbaka i arbete? Det vill regeringen ta reda på och ger Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) i uppdrag att förbereda att under 2018 utlysa medel för forskning på området.

Syftet med forskningen ska vara att ta reda på mer om vilka faktorer och åtgärder som fungerar bäst för att förebygga sjukskrivning och för att sjukskrivna till följd av psykiska problem och smärtproblematik återgår i arbete.

– Regeringens målsättning är att så många som möjligt ska komma få ett bra stöd tillbaka i arbete efter sjukskrivning. Därför är forskning och mer kunskap på området viktig, säger socialminister Annika Strandhäll.

Uppdraget är en fortsättning på forskningsprogrammet Rehsam, rehabilitering och samordning, som syftat till att hitta de bästa metoderna för att behålla och få tillbaka arbetskapaciteten hos människor som till exempel drabbats av psykisk ohälsa eller långvarig smärta. Uppdraget ska genomföras i samverkan med Försäkringskassan och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

– Arbetslivet förändras med nya yrken som uppstår och gamla som försvinner. Därför behövs det mer forskning om vilka åtgärder som fungerar bäst för förebygga sjukskrivningar och underlätta ett återvändande till arbetslivet, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Forte får även i uppdrag att samordna ett nätverk för de forskningsprojekt som i tidigare och kommande utlysningar beviljats medel för forskning för ökad kunskap om insatsers betydelser för återgång i arbete efter sjukskrivning. Nätverket behövs för ett långsiktigt lärande genom att forskargrupperna utbyter erfarenheter och kompetens och som möjliggör uppföljning av studierna.

Regeringen avsätter 31 miljoner kronor för genomförande av forskningssatsningen. Uppdraget kommer att preciseras i regleringsbrevet till Forte för 2018.

Presskontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00