Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

EU enat om glyfosat

Publicerad

I dag hölls en omröstning om ifall glyfosat fortsatt ska vara tillåtet inom EU. EU-länderna enades om att ge ett förnyat godkännande om 5 år.

I samband med omröstningen lovade EU-kommissionen att undersöka hur reglerna om transparens kan ses över. Målet med detta är att öka insynen i de vetenskapliga underlagen.

- Jag välkomnar beskedet från kommissionen om att se över hur transparensen i underlagen kan öka, säger miljöminister Karolina Skog.

EU-kommissionens ursprungliga förslag var att ge glyfosat ett förnyat godkännande om 10 år. Sverige anser att ett 5-årigt förnyat godkännande är en godtagbar kompromiss och röstade därför ja till förslaget.

- Det är bra att medlemsländerna kunde enas. Alternativet hade varit att beslutet hamnat i EU-kommissionens händer och det hade varit mycket sämre, säger Karolina Skog.

Sverige ville se en bred kompromiss och ser positivt på att länderna nu enats. Sverige lade också denna gång fram det egna förslaget om att de utredningar som redan gjorts om glyfosat ska kompletteras med en utredning om ämnets påverkan på ekosystemen.

Presskontakt

Hanna Björnfors
Politiskt sakkunnig hos miljöminister Karolina Skog
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.