Margot Wallström har entledigats, utrikesminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

EU:s försvars- och utrikesministrar diskuterade permanent strukturerat samarbete

Publicerad

Den 13 november träffades EU:s utrikes- och försvarsministrar vid rådet för utrikes frågor (FAC) i Bryssel. Sverige företräddes vid mötet av utrikesminister Margot Wallström och försvarsminister Peter Hultqvist.

Försvarsminister Peter Hultqvist och utrikesminister Margot Wallström
Försvarsminister Peter Hultqvist och utrikesminister Margot Wallström undertecknade en gemensam avsiktsförklaring att delta i EU:s permanenta strukturerade samarbete Pesco. Foto: European Union

I anslutning till mötet undertecknade Sverige och de andra EU-länder som avser att delta i EU:s permanenta strukturerade samarbete (Pesco) en gemensam avsiktsförklaring till rådet och EU:s höga representant för utrikes frågor. Regeringen kommer inom kort att överlämna en proposition för att få riksdagens godkännande för att Sverige går med i samarbetet.

Samarbetet ska utveckla unionens operativa kapacitet för militära krishanteringsuppgifter, som även kan ställas till förfogande för t ex FN-insatser. Pesco erbjuder ett ramverk för samarbete om utveckling av militära förmågor men även en möjlighet till konkreta säkerhets- och försvarspolitiska projekt.

Det permanenta strukturerade samarbetet är ett led i genomförandet av EU:s globala strategi, som Sverige varit pådrivande för och lägger stor vikt vid. Inom ramen för uppföljningen ska unionens samlade förmåga att förebygga konflikter och hantera externa kriser med olika instrument öka.

Regeringen anser att Pesco kan uppfylla två strategiska mål: att stärka den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken samt att bidra till stärkt europeisk sammanhållning. Det svenska deltagandet kan bidra till att Sverige bättre kan påverka EU:s gemensamma utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik. Samarbetet är mellanstatligt och fullt förenligt med Sveriges militära alliansfrihet.

Vid rådsmötet hade utrikesministrarna en separat diskussion relationerna mellan EU och Afrika, samt hur unionens strategiska kommunikation ska stärkas.

EU:s försvarsministrar diskuterade också i en egen session samarbetet som pågår mellan EU och Nato för att stärka europeisk säkerhet och internationell krishanteringsförmåga. I anslutning till mötet genomfördes Europeiska försvarsbyråns (EDA) styrelsemöte i försvarsministerformat.

Estniska ordförandeskapet

Mer om mötet i EU:s utrikesråd 13 november

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC