Fler sommarkurser för snabbare väg till läraryrket

2 000 nya högskoleplatser på sommarkurser nästa år – det föreslår regeringen i budgetproposition för 2018. Elva universitet och högskolor får nu i uppdrag att anordna fler kurser på sommaren och lärarutbildningen ska särskilt prioriteras.

I budgetpropositionen för 2018 föreslår regeringen att 38 miljoner kronor avsätts för att utöka de relevanta sommarkurserna, och därefter 75 miljoner kronor årligen.

Nu ger regeringen elva universitet och högskolor i uppdrag att anordna fler relevanta sommarkurser som studenten kan tillgodoräkna sig för olika examina. Syftet är att studenterna ska få en snabbare väg ut i arbetslivet.

Mot bakgrund av den stora lärarbristen ska kurser inom lärarutbildningen prioriteras, och då särskilt kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan, svenska som andraspråk och idrott och hälsa. Men det finns också utrymme för lärosätena att anordna kurser som de själva väljer.

- Nu gör vi det möjligt för studenterna att bli klara med sina utbildningar i snabbare takt och det är en viktig pusselbit för att möta lärarbristen, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Universitet och högskolor som har vana att bedriva sommarkurser har prioriterats i en första omgång, men från och med 2019 kan fler lärosäten komma i fråga.

Sommarterminen anordnas under sommarmånaderna juni till augusti. År 2017 antogs cirka 29 000 studenter till sommarkurser.

Antal studenter på relevanta sommarkurser* 2018 2019 2020 2023
Uppsala universitet 180 180 180 180
Lunds universitet 180 180 180 180
Göteborgs universitet 180 180 180 180
Stockholms universitet 180 180 180 180
Umeå universitet 180 180 180 180
Linnéuniversitetet 180 180 180 180
Mittuniversitetet 180 180 180 180
Malmö högskola 180 180 180 180
Mälardalens högskola 180 180 180 180
Högskolan Dalarna 180 180 180 180
Högskolan Kristianstad 180 180 180 180
Fördelas under 2019 1 980 1 980 1 980
Summa 1 980 3 960 3 960 3 960

* Antal studenter på relevanta sommarkurser är avrundade.

Uppdraget ges med förbehåll för riksdagens beslut om budgetpropositionen för 2018.

Kontakt

Jens Petersen
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00