Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Flera positiva beslut vid FN:s klimatmöte COP 23 i Bonn

Publicerad

FN:s klimatmöte COP23 i Bonn har avslutats. Viktiga steg har tagits i arbetet med att utforma Parisavtalets regelverk.

Förhandlingarna om Parisavtalets regelverk har varit konstruktiva men också präglats av tuffa diskussioner, framförallt kring frågor om hur länderna ska redovisa sina utsläpp. Sammantaget har länderna nu lämnat sin syn på hur regelverket bör utformas och arbetet fortsätter nu för att kunna fatta beslut om regelverket nästa år.

Parallellt med förhandlingarna om regelverket har man också fattat beslut i flera viktiga frågor. Ordförandelandet Fiji har lagt fram ett förslag om hur den så kallade Talanoa-dialogen bör utformas. Dialogen blir det första tillfället sedan Paris där länderna utvärderar hur det globala klimatarbetet svarar mot 1,5-gradersmålet samt hur ambitionen kan höjas.

Sverige har också meddelat att man slutför sin ratifikation av Dohaändringen som utgör Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod.

- Sverige går nu före EU och slutför ratifikationen av Dohaändringen. Vi är glada över att även EU meddelat att man ska slutföra ratifikationen innan året är slut, säger klimatminister Isabella Lövin.

Dohaändringen innebär gemsamma utsläppsminskningar med 20 % jämfört med 1990 års nivåer fram till 2020 när Parisavtalets första åtagandeperiod börjar.

- Vi ökar också stödet till fonderna för anpassning och de minst utvecklade länderna med 185 miljoner vardera, vilket är en viktig signal till många utvecklingsländer att vi är beredda att lösa frågan om finansieringen av klimatarbetet, säger Isabella Lövin.

Vid mötet lanserade Storbritannien och Kanada initiativet Powering Past Coal som är en global allians för att fasa ut kolkraft. Sverige och drygt 20 andra länder har redan anslutit sig till initiativet.

- Kolet står för en stor del av de globala utsläppen, och för att nå Parisavtalets mål måste kolkraften fasas ut skyndsamt. Sverige ställer sig därför helhjärtat bakom initiativet, säger Isabella Lövin.

Under mötet antogs också en tvåårig handlingsplan för ett jämställt genomförande av Parisavtalet. Handlingsplanen ska säkerställa kvinnligt deltagande i förhandlingar och beslutsprocesser.

Glädjande är också att den så kallade åtgärdsagendan som samlar civilsamhällets aktörer är större än någonsin och den har gett ett positivt momentum till förhandlingarna. Under mötet lanserades en årsbok om de åtaganden som skett under åtgärdsagendan sedan 2016. Årsboken visar att 70 % av initiativen lagt fram nya åtaganden och att cirka hälften av dem satt utsläppsbegräsningsmål. Att civilsamhällets aktörer är med och bidrar till att minska utsläppen kommer vara avgörande för att klara Parisavtalets målsättningar.

Presskontakt

Anders Maxson
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.