Fokus på vattenfrågorna när Karolina Skog besöker Hässleholm och Kristianstad

Måndagen den 13 november besöker miljöminister Karolina Skog Skåne. På förmiddagen besöker hon Finjasjön i Hässleholms kommun för att bland annat sätta sig in i det omfattande arbete som hittills gjorts för att förbättra vattenkvalitén. Under eftermiddagen besöker hon sedan Kristianstads reningsverk för att uppmärksamma deras pilotanläggning där man utvärderar sandfilter i kombination med aktivt kol i full skala.

Program:

10:30-12:00 Miljöministern besöker Finjasjön i Hässleholm
14.15-16.30 Framtidens reningsverk i Kristianstad

Media är välkomna att delta i delar av programmet, kontakta Tobias Gustavsson för mer information.

Välkomna!

Kontakt

Tobias Gustavsson
Politiskt sakkunnig hos Karolina Skog
Telefon 08-405 94 32
Mobil 070-514 24 41
e-post till Tobias Gustavsson, via registrator