Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Förslag om ett bättre försäkringsskydd för nya företagare på remiss

Publicerad · Uppdaterad

För att flera ska våga starta företag behöver tryggheten för företagare öka i uppbyggnadsskedet. Situationen när du startar ett företag är likartad oavsett om företaget bedrivs som enskild näringsverksamhet eller i aktiebolagsform. Under verksamhetens uppbyggnadsskede tar många aktiebolagsägare ut mycket liten lön, eller ingen lön alls och har därför svagt eller inget försäkringsskydd vid föräldraledighet och sjukdom. Det vill regeringen ändra på.

– För den som startar ett företag är reglerna vid sjukdom och föräldraledighet idag olika beroende på vilken bolagsform du väljer. Så ska det inte vara, alla som startar företag ska kunna känna en trygghet om man blir sjuk eller är föräldraledig, säger socialminister Annika Strandhäll.

För den som startar företag i form av en enskild näringsverksamhet, ett handels- eller kommanditbolag gäller särskilda regler för den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI). Under tiden företaget befinner sig i uppbyggnadsskede kan företagaren få en SGI som minst motsvarar lönen för liknande arbete som anställd. Det generella uppbyggnadsskedet är idag alltid 24 månader. Regeringen vill nu införa de reglerna även för aktiebolag och utöka tiden till tre år (36 månader), oavsett bolagsform.

– Färre kvinnor än män startar företag. En anledning till detta kan vara att kvinnor är mindre riskbenägna och värderar trygghetsfrågorna högre. Det här förslaget ökar tryggheten för nya företagare och vi hoppas därför att det även kan bidra till att öka kvinnors företagande, säger socialminister Annika Strandhäll.

Promemorian som nu skickas på remiss heter "Sjupenninggrundande inkomst för företagare under företagets uppbyggnadsskede." Regeringen räknar med att lägga en proposition under våren. Regeringens ambition är att de nya reglerna ska finnas på plats 1 augusti 2018.

Presskontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00